Systeemgerichte benadering

Wij leven allemaal in relatie met de mensen om ons heen, zoals onze familie, onze collega’s, de buurt waar we wonen. Bij training of coaching kijkt Toos Poels niet alleen naar de persoon die ze voor zich heeft, maar vooral ook naar het systeem van relaties rondom de persoon. Door te kijken naar deze samenhang ontstaat er een completer beeld van iemand. Dat verklaart vaak onbestemde gevoelens en daaruit voortvloeiend gedrag. Een mens is geen geisoleerd poppetje: de interactie met de omgeving maakt mede dat zij doet wat zij doet.