Visie

Heel de mens
Ik ga uit van een holistisch mensbeeld. Ik kijk daarbij naar de zes aspecten van de mens: Denken, voelen, fysiek, zingeving, het gedrag en de omgeving. Zo kom ik er achter vanuit welk wereldbeeld en welke drijfveren iemand handelt en communiceert. Door dit als uitgangspunt te nemen in het contact komen mensen tot hun recht.

Zorg van binnenuit
Sinds 1990 ben ik werkzaam in de zorg als maatschappelijk werker en opnamecoördinator in een verpleeghuis. Ik ken de werkvloer, het jargon en de processen die spelen binnen institutionele zorg. De medewerkers binnen deze sector gaan mij aan het hart en hen trainen vind ik daarom inspirerend en waardevol.

Diversiteit
Ik houd er van een klimaat te scheppen waarin het voor mensen van alle niveau’s veilig is om te leren. Het is mijn kracht om aan te sluiten bij het leerniveau van de deelnemers, ook in gemengde groepen.

Helderheid
De deelnemers krijgen zicht op hoe ze communiceren. Welk deel van de communicatie is van henzelf? Welk deel is van de ander? Ik reik ze gereedschappen aan om dat onderscheid te maken.

Oplossingsgericht
Ik kijk op een onafhankelijke manier naar ontwikkelingen in organisaties en teams. Ik ga onderzoekend en oplossingsgericht te werk. Wat speelt er? Waar ligt de kracht van de deelnemers of het team? Welke kansen liggen er?