Verbindingen

Het thema ‘Verbinding Maken’ neemt een centrale plaats in binnen de communicatie. Zonder verbinding geen duurzaamheid van je contact. Het is ook een van mijn persoonlijke aandachtpunten, waardoor ik er er bij anderen ook juist de vinger op kan leggen.
Bij de geweldloze communicatie is het zelf de centrale pijler om eerst contact maken met jezelf en vandaaruit met de ander. Met deze pho-toos wil ik het thema een bredere en speelse ingang geven.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *