Feedbacktrainingen

Feedbacktrainingen kunnen op zichzelf staan, of ze kunnen onderdeel uitmaken van een teambuilding-traject. Verantwoord feedback geven en ontvangen zijn basisvoorwaarden voor een goed werkend team. Met een veilig gevoel omgaan met feedback is een onmisbare vaardigheid voor professionele samenwerking.

Maar wat is feedback?
Feedback betekent letterlijk ‘voeding teruggeven’. Je koppelt terug wat je aan iemand beleefd hebt. Het gaat er niet over ‘dat je wel eens even zult zeggen waar het op staat’, of om je gal te spugen. Waar gaat het wél over? Je geeft de ander de kans iets te leren. Er altijd sprake van een wisselwerking: Ik vind iets van jou wat jij doet en jij vindt iets van mij wat ik doe. 
Belangrijk daarin is dat je zegt waar het over gaat. En vooral dat je aangeeft wat dat met jóu doet. Dit geeft de ander informatie over hoe zijn gedrag bij jou overkomt. Eventueel kun je dan een verbetertip geven. Het doel is altijd: samen een stap verder te komen.

Feedbackregels
De coaching of de training is praktisch en concreet. Je oefent met het geven en ontvangen van feedback. Zorgvuldig, helder, opbouwend en positief. De volgende vijf stappen zijn een goed hulpmiddel bij feedback geven en ontvangen:

  1. Vertel waar het over gaat en benoem concreet gedrag
  2. Vraag of iemand de situatie herkent
  3. Geef aan wat het met je doet
  4. Vraag of de ander zich dat kan voorstellen
  5. Bedank en noem eventueel een voorstel tot verbetering

Valkuilen bij feedback ontvangen zijn:

  1. Je verdedigen en met argumenten komen
  2. Negeren, doen of het er niet is
  3. De ander van iets beschuldigen

Kortom: je zit in je eigen film en luistert niet naar wat de ander jou te vertellen heeft!

Hoe leer je feedback geven?
Voor het oefenen met feedback geven en ontvangen werk ik in een team vaak met de kernkwadranten van Daniel Ofman. Feedback geven over kwaliteiten en valkuilen tijdens een training is een uitstekende oefening. Teamleden leren de samenhang zien tussen de kwaliteiten en de valkuilen van zichzelf en elkaar. Ze leren spelenderwijs de regels van feedback. Op de werkvloer passen ze dit toe. Er komt ruimte om dingen uit te spreken.