Teambuilding

Teams krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Er zijn bezuinigingen en veranderingen in de organisatie en er wordt van teams verwacht dat ze mee-veranderen. Veel teams ontberen daarvoor de soepelheid en flexibiliteit. Als deze vaardigheden ontbreken, kan een training of coaching oplossing bieden.

Als bedrijfsmaatschappelijk werker kijk ik met de opdrachtgever en/of teammanager wat er goed gaat en waar de lacunes zitten. Dit gaat vaak over het ontbreken van feedback in het team, gebrek aan onderling vertrouwen en / of subassertief gedrag.

Daarna ga ik met de medewerkers in gesprek. Zo is er een gedegen probleemverkenning en afstemming alvorens ik een programma maak. Daarna breng ik een offerte uit, waarin ik doel, inhoud en aanpak beschrijf. Uiteraard staan hier ook de kosten in vermeld.

Resultaat

Het team:

  • krijgt grip op veranderingsprocessen
  • voelt zich minder slachtoffer
  • leert eigen verantwoordelijkheid te nemen
  • leert de krachten van de individuele teamleden benutten
  • krijgt inzicht in wat zij kunnen bijdragen aan een beter verloop van de werkzaamheden
  • leert beter samenwerken en op elkaar vertrouwen

 

> meer over Feedbacktrainingen
> neem contact op over Teambuilding