Procesbegeleiding en intervisie

Een van mijn vakgebieden is processen op persoonlijk en professioneel gebied begeleiden en sturen.

Procesbegeleiding

Sinds 2004 ben ik gecertificeerd procesbegeleider bij Verenso, de belangenvereniging van specialisten ouderengeneeskunde (verpleeghuisartsen). De vakgroepen huren mij in voor mijn expertise op het gebied van werkvormen, procesmatige benadering en interventies. Via creatieve oefeningen en casusinbreng toetsen de artsen hun professionele handelen in groepsverband.

Voorzitterschap en intervisie
 

In 2006 ben ik begonnen met het voorzitten van vergaderingen van beroepsgroepen. Zo zit ik het regio-overleg van een groep vrijgevestigde Diëtisten van de DCN voor. Daarbij bewaak ik het proces, begeleid ik de intervisie en de bespreking van de casuïstiek.

Professionele intervisie
Elke vakgroep of beroepsgroep kan mij inhuren voor een intervisietraject.