Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Toos Poels is lid van de NVMW en geregistreerd als bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW).

Een tijdige inzet van het BMW betekent dat je  preventief handelt door de medewerker te helpen om weer grip te krijgen op de situatie, voordat spanningen en problemen leiden tot uitval en conflicten. Het BMW biedt professionele ondersteuning aan medewerkers bij werkgerelateerde problematiek. De aanpak is kortdurend en oplossingsgericht.

Voorkomen is beter dan genezen
Bij verstoorde arbeidsverhoudingen, dreigende uitval door stress, spanningen of burn-out kan zowel de medewerker als de leidinggevende een beroep doen op het BMW. Hiermee wordt vaak erger voorkomen. Cliënten leren:

 •  Effectief omgaan met autoriteiten
 • Omgaan met werkdruk.
 • De scheiding tussen werk en thuis beter hanteren.
 • Spanning en stress verlagen.
 • Grip te krijgen op hun situatie.
 • Wat er nodig is om weer snel aan het werk te kunnen.

Ook kan BMW meekijken bij teams met een hoog ziekteverzuim of ontevredenheid.

Consultatie
Als leidinggevende kun je BMW inschakelen als je een probleem signaleert en behoefte hebt aan een onafhankelijk klankbord. Desgewenst adviseert de bedrijfsmaatschappelijk werker het management. Bijvoorbeeld bij  de implementatie van organisatorische veranderingen en sociaal beleid.

Voorbeelden waarbij u Toos Poels als BMW-er kunt inzetten:

 • problemen rondom persoonlijke effectiviteit en communicatie
 • dreigende stress en overspannenheid
 • terugkomen na ziekte
 • veranderingen en verlies in de werksituatie
 • persoonlijke problemen die invloed hebben op het werk
 • ongewenst gedrag
 • coaching en consultatie
 • opvang na traumatische ervaringen
 • verbeteren van samenwerking/communicatie in teams

> voor meer informatie