Colofon en disclaimer

Deze internetsite is vormgegeven door Het Lab grafisch ontwerpers BNO, Arnhem. Toos Poels is verantwoordelijk voor de inhoudelijke informatie. Met vragen daarover kunt u zich tot haar wenden.

Aan deze internetsite is veel zorg besteed. Het is echter mogelijk dat de inhoud verouderd of incompleet is. Aan de inhoud kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.